Podglad dotychczasowej karty

14 Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej UECT

                3 Zajęcia dla Młodych Cykloturystów UECT               

67 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK

od 7 do 14 lipca 2018

               Strona : www.staszow-uect2018.pl                        

 

 1. KARTA  ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA TE

Należy wysłać i opłacić przed 15 maja 2018

 

Kraj : …………………………………………………………                                                        Federacja :……………………………………………………

Oddział :……………………………………………                                                                   Klub : …………………………………………………………

 

 1. DANE UCZESTNIKÓW (należy wypełnić drukowanymi literami )

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Numer legitymacji

Płeć K/M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kod Pocztowy : ………………… Miejscowość : ………………………………………….. Kraj : …………………………

Tel. : …………….……… Tel. Kom : …………..………….… E-mail: ………………………………………………………………

Jeżeli nie chcesz aby UECT powiadamiała Cię mailem o swoich imprezach, proszę, zakreśl kratkę  ם

2. ZGŁOSZENIE

Uczestnik

Ilość

Cena do 15 maja 2018

Cena po 15 maja 2018

Razem (EURO)

Uczestnik – należący do federacji członkowskiej UECT (PTTK)

 

X35€

X 40 € *

 

Uczestnik – nienależący do federacji członkowskiej UECT (PTTK)

 

X 50€

X 55 € *

 

Rodzina : Małżonek (mąż//żona) i młodzież od 18 do 25 roku

posiadający legitymacją członkowską PTTK (UECT)

 

X15€

X 20 € *

 

Rodzina : Małżonek (mąż//żona) i młodzież od 18 do 25

roku nieposiadający legitymacji członkowskiej PTTK (UECT)

 

X50€

X 55 € *

 

Uczestnik poniżej 18 lat członek lub nie, federacji członkowskiej UECT, który nie bierze udziału w ZMC

 

X10€

X 15 € *

 

Uczestnik poniżej 18 lat członek lub nie, federacji członkowskiej UECT biorący udział w ZMC

 

X1€

X 1 €

 

 

RAZEM  2

 

 

 

 

 

 

 

* W przypadku zgłoszenia i wpłaty należności przed 15 maja 2018 roku kwota wpisowego ulega zmniejszeniu o 5 € na każdą zgłoszoną osobę !

 

 1. ZAKWATEROWANIE:

ם Przyczepa Campingowa                   ם Camper : długość…………………………..           ם Namiot bez przyłącza elektrycznego

Taryfa zryczałtowana na 9 nocy od piątku 6/07/2018 po południu do soboty 14/07/2018. Należy wskazać ilość miejsc i ilość osób

Camping

Ilość

Cena

Razem (EURO)

A – Miejsce na samochód osobowy z przyczepą, camper (8x10m)

 

X 30 €

 

B – Miejsce na namiot 2 osobowy

 

X 15 €

 

C Miejsce na namiot 4-5 osobowy

 

X 20 €

 

D Miejsce na namiot dla więcej niż 5 osób

 

X 25 €

 

Przyłącze elektryczne (ilość samochodów, camperów lub namiotów)

 

X 20 €

 

Osoba powyżej 18 lat

 

X 25 €

 

Dziecko od 3 do 18 lat

 

X 10 €

 

Parkowanie samochodu osobowego

 

X 10 €

 

RAZEM 3

 

 

E – Hotele, kwatery, schroniska

Strona : www.staszow-uect2018.pl 

Baza Zlotu i camping znajduje się w Zespole Pałacowym w Kurozwękach, ul. Zamkowa 3, 28-200 STASZÓW

 

 

 1. WYCIECZKI AUTOKAREM MINIMUM 30 osób (rezerwacja obowiązkowa) (wliczone są: bilety wstępu do muzeum, przewodnik, degustacje).

Wycieczka

Ilość

Cena za osobę

Razem (EURO)

Poniedziałek: Opatów -Krzemionki Opatowskie – Bałtów (Kolegiata św. Marcina w Opatowie, neolityczna kopalnia krzemienia w Krzemionkach Opatowskich, Park Jurajski w Bałtowie – w cenie transport, bilety wstępu, przewodnik, lunch)

 

X 25 €

 

Wtorek: Tokarnia – Chęciny – Kielce – Św. Krzyż (Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, zamek królewski w Chęcinach, GeoPark w Kielcach, dawny klasztor benedyktynów na Św. Krzyżu – w cenie transport, bilety wstępu, przewodnik, lunch)

 

X 30 €

 

Czwartek: Sandomierz : czwartek, dzień odpoczynku, piknik i zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem, lunch

 

X 20 €

 

RAZEM 4

 

 

 1. POSIŁKI

 

sobota

niedziela

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

Ilość

Cena

Razem (EURO)

A. Śniadanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 5 €

 

B. Obiadokolacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 12 €

 

C. Kolacja pożegnalna 13 lipca 2018 (limit 200 osób)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 25 €

 

RAZEM 5

 

 

 1. INNE

 

Rozm/ilość

Cena

Razem

(EURO)

 

 

Koszulka termoaktywna

S……………..

M……………..

L………………

XL……………

XXL………….

 

 

w ramach wpisowego

 

Pamiątka regionalna (maskotka bizona)

 

x 10 €

 

RAZEM 6

 

Wszystkie artykuły będą opatrzone napisem okolicznościowym

 

 1. KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH MŁODYCH CYKLOTURYSTÓW UECT

 

 1. DANE UCZESTNIKÓW (należy wypełnić drukowanymi literami , należy oznaczyć krzyżykiem wybrany typ roweru)

                                   UWAGA: tylko rowery wyposażone standardowo będą dopuszczone do użytku ; kask rowerowy obowiązkowy!

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

Płeć K/M

Rower szosowy

Rower górski

Kraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ZGŁOSZENIE NA ZMC

Rodzaj opłaty

Cena jednostkowa

Liczba osób

RAZEM

Uczestnictwo dziecka w ZMC

18 €

 

 

4 obiady dla dzieci podczas trwania ZMC

8 €

 

 

RAZEM 8

 

 

 1. UWAGI, PRZECIWWSKAZANIA LEKARSKIE LUB ŻYWIENIOWE, UCZULENIA I INNE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. OŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Ja, niżej podpisany(a), będący(a) rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka (dzieci):

 

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………….

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………….

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że wyrażam zgodę na jego (ich) uczestnictwo w zorganizowanych Zajęciach Młodych Cykloturystów UECT w Staszowie,

od..10……..do….14…….. lipca 2018 roku. Ponadto oświadczam, że zapoznałem(am) się z programem ZMC, w zupełności zgadzam się z jego treścią i życzę sobie aby dziecko (dzieci) realizowały ten program podczas ZMC. Nadmieniam, iż dziecko (dzieci) objęte jest (są) ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej OC, ważnym w kraju organizatora ZMC.

Upoważniam również opiekunów dziecka podczas ZMC do podjęcia każdej decyzji mającej na celu ratowanie życia i zdrowia dziecka: leczenia szpitalnego lub interwencji chirurgicznej, jeśli lekarz wyrazi opinię o natychmiastowym leczeniu dziecka.

Oświadczam honorowo, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe i zobowiązuję się do podania wszystkich wiadomych mi zmian stanu zdrowia dziecka.

Akceptuję zalecenia Regulaminu Wewnętrznego TE-ZMC.

Proszę przepisać własnoręcznie: „Przeczytałem (am) i wyrażam zgodę” ………………………………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za dziecko………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za dziecko…………………………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu w razie wypadku dziecka……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. UBEZPIECZENIE

Każdy uczestnik powinien być indywidualnie ubezpieczony i musi przedstawić organizatorowi swoje ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej OC ważne w kraju organizatora.

Jeśli nie ma, to zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie OC u Organizatora: 18 €/osobę na tydzień

RAZEM 11

 €

 Zamknięcie listy zapisów 31 maja 2018!

RAZEM końcowe (suma 2,3,4,5,8,11)                     €

Wypełnić koniecznie : Osoba, którą należy powiadomić w razie wypadku

 

Nazwisko i imię ………………………………………………………Adres ……………………………………………………………….…………..

 

Kod poczt. i Miasto…….………………………………………………Telefon ………………………E-mail…………………………………………

W A Ż N E

● Należy przedstawić ważną na rok 2018 legitymację przynależności do PTTK w czasie rejestracji w Kurozwękach w recepcji imprezy.

● Należy dokonać wpłaty przed 15 maja 2018 przelewem na konto: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział w Sandomierzu  IBAN : PL 38 9429 0004 2001 0010 2007 0007 – CODE SWIFT: GBWCPLPP wpisując imię i nazwisko uczestnika, który dokonał zgłoszenia i wysłać Kartę Zgłoszenia na adres:  Koło GRODZKIE PTTK w Staszowie, ul. Szpitalna 36, 28-200 STASZÓW, Polska lub najlepiej drogą elektroniczną na adres: e-mail biuro@pttkstaszow.info

UWAGA: obywatele polscy mogą dokonać również wpłaty w złotówkach (po kursie 1€ = 4 złote) na konto: BS Sandomierz  65 9429 0004 2001 0010 2007 0006 wpłat z dopiskiem Zlot.

Potwierdzenie przyjęcia na Zlot zostanie odesłane na adres e-mail, z którego  wysłano kartę zgłoszenia po zaksięgowaniu należnych opłat!

Akceptuję powyższe warunki.

 

Miejscowość……………………………… data ……………………. 2018r.

 

Podpis(y) osoby(osób) zgłaszającej (zgłaszających się)……………………………………………………………………………………………………………….

 

Prośba o wycofanie zgłoszenia i opłat z ważnych przyczyn, wyrażona na piśmie, udokumentowana i wysłana przed 15 czerwca zostanie rozpatrzona przez organizatora. Po tej dacie, kwota wpisowego pozostanie w dyspozycji organizatora !